Background

Page

Våra tjänster

Mark Projekt TJ AB, 559009-9304, bildades under namnet Etni Projekt AB i början av 2015. I år (2017) bytte vi namn till Mark Projekt TJ AB då vi skilde oss från Etni gruppen ( Etni AB och Etni Trädgård AB ) där varumärket Etni blev kvar. Vi har nu två verksamhetsår i nacken med bra resultat och många nöjda kunder. Vi är medlemmar i ME Maskinentreprenörer & Svenskt Näringsliv, har alla erforderliga försäkringar hos BRIM ( Branschanpassad företagsförsäkring byggföretag ) och är självklart registrerade som arbetsgivare och i momsregister. Vi sitter i Västberga industriområde där vi även har lager & garage och jobbar inom hela Storstockholm.

Maskinpark:

Vår maskinpark består idag av 9 ton hjulburen grävmaskin, 3,5 ton bandburen grävmaskin, 8 ton hjullastare, 6 ton hjullastare, 1,3 ton hjullastare, trädgårdstraktor, två flakbilar varav en med 3 vägs tipp och ett antal servicebilar. Alla är försäkrade i BRIM maskinparksförsäkring samt maskinerna besiktigas årligen av Svensk Maskinprovning. Vi har gps enhet i maskiner & bilar för att vid behov kunna se var vi befunnit oss och vilken tid, bra t ex vid försäkringsfrågor på halkbekämpning mm

Medarbetare:                                

Jyri ( Ylänne ) i spets med 27 år i branschen, Peppe ( Giuseppe Genovese jobbar som konsult ) med 25 år, Arto med 40 år, Tapsa, Jussi & Vicko alla med 25 år samt Rauno ( 30 års erfarenhet ) så tillsammans har vi 7 över 200 års erfarenhet av branschen! Det innebär inte att vi skall nöja oss med det utan vi utbildar oss hela tiden, vi har intyg för Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P, Miljöansvarig, Utmärkningsansvarig Arbete på Väg Nivå 3A, Arbete på Väg Nivå 1 + 2 utökad, arbete på offentlig mark Stockholms Stad, Tillståndsansvarig Heta Arbeten, ESA 14 Tillträde, EBR BB3, HLR Hjärt Lung Räddning med AED och Första Hjälpen LABC mm samt självklart har alla erf förarbevis för resp maskiner / bilar och ID06.

Arbeten som vi gör:

I stort sätt allt inom mark & anläggning, såsom finplanering, grunder, kabel- och VA arbeten även kraftkablar, grundisolering, vägarbeten, asfaltering, stenläggning, trädgårdsarbete mm mm, vintertid plogning & halkbekämpning både maskinellt & manuellt dock ej takskottning

Kvalitet och egenkontroll:

Vi jobbar i dag med egen miljö- & kvalitetssystem som motsvarar branschens BF9K. Vi upprättar objektanpassad arbetsmiljöplan för varje arbetsplats och sköter kontrollplan, skyddsronder, egenkontroll, riskanalys och avvikelser digitalt på mobilapp ”riskanalysis 21st Century ” och rapporterar genom den till beställaren. Vi använder personalliggare Infobrick EaseCheckin samt i mobila & mindre entreprenader Templus inloggning med personlig ID06 kort.

Samarbetspartners:

När det behövs specialkompetens som t ex elektriker, smed, mätingenjör, bergsprängning, mm eller om vi behöver annan förstärkning så har vi ett täckande nät av pålitliga och yrkeskunniga samarbetspartners som vi jobbar med.

Vi utför allt inom Mark och Anläggning

Såsom; Grundarbeten inkl betongarbeten, VA och el grundisoleringar finplanering även gårdsrenoveringar på bjälklag inkl allt såsom stenläggning, asfalt, planteringar mm. markarbeten för fiber, kablar och kraftkablar samt transformationsstationer, kabelförläggning.

Varför välja oss

Vi har personlig service utan byråkrati, vi håller tider och kvalitet och vi kan erbjuda helhetslösningar där ni som kund behöver inte ha flera kontakter / företag inblandat utan vi sköter allt. Vi har för ambition att alltid bemöta kundens behov och frågor med snabba svar, besked och hantering.