Background

Page

Pågående Projekt

Pågående entreprenader 2017-2018:

 • Vinterarbete, maskinell plogning och halkbekämpning 53st skolor / förskolor, beställare Peab ( Sisab )

 • Blasieholmen 24, gårdsrenovering, beställare: Humlegården AB
 • Solnaaprikosen, finplanering gård, beställare: Humlegården AB
 • Evlinge Ingarö, nya kraftkablar, beställare Infratek ( Vattenfall )
 • Blomsterkunsgsgatan, omläggning av asfalt, beställare Infratek ( Ellevio )
 • Skepparnsväg, Färingsö, nya kraftkablar, beställare: Infratek

Nya entreprenader 2018:

 • Frescati, nya vatten- och spill ledningar till fastigheten, beställare Peab
 • Jaktgatan 39, felsökning och underhåll kraftkablar, schakt, friläggning, återställning, beställare: Infratek
 • Blasieholmsgården, projektskede, beställare: Humlegården AB
 

Utförda entreprenader 2018:

 • Vinterarbete, maskinell plogning och halkbekämpning 53st skolor / förskolor, beställare Peab ( Sisab )
 • Jaktgatan 39, felsökning och underhåll kraftkablar, schakt, friläggning, återställning, beställare: Infratek
 • Frescati, nya vatten- och spill ledningar till fastigheten, beställare Peab

Utförda entreprenader 2017:

 • Vaxmyra, markarbeten och kabelförläggning nya kraftkablar, beställare Infratek ( E-On )
 • Kallhäll Centrum, markarbeten och kabelförläggning nya kraftkablar, beställare Infratek ( E-On )
 • Hemslöjdsvägen, markarbeten och kabelförläggning nya kraftkablar, beställare Infratek ( Ellevio )
 • Sulitelmavägen, markarbeten och kabelförläggning nya kraftkablar, beställare Infratek ( Ellevio )
 • Djurgården, omläggning av naturstenar innergård, beställare Peab
 • Östermalm, nya granitkantstenar, beställare Peab
 • Uttran, förankring och dränering av stödmur, privat beställare
 • Ekerö, jour och åtgärd trafikskyltar, beställare Green
 • Vinterarbete, plogning och halkbekämpning fastigheter & ålderboende, beställare Green
 • Kantorn 2, grundläggning och finplanering mark för 58 lägenheter i 4 hus, beställare Botkyrkabyggen AB
 • Radiusbacken, markarbeten för inkommande el till nybygge, beställare SSM Fastigheter, Ellevio & Infratek
 • Hemvärnsgatan, byte av sprinkler rör och inkommande vatten & VA till fastigheten, beställare Humlegården AB
 • Pilträdet, omläggning av lekplats förskolan, beställare Peab